Žena kmene Pa-o

Na cestě po Myanmě jsme se setkali se zástupci různých kmenů. Tato žena kmene Pa-o nám připravila příjemné polední pohoštění.