Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste návštěvníkem mého blogu nebo mým zákazníkem, poskytujete mi své osobní údaje. Tyto vaše údaje zpracovávám a za jejich bezpečnost odpovídám. Slibuji, že vaše údaje dostatečně chráním a podřizuji se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Zatím neprodávám žádný produkt, nejste tedy mými zákazníky ale návštěvníky blogu. V budoucnu ale prodej vlastních produktů plánuji a proto tento dokument obsahuje i zásady a práva zákazníků. Třeba se jím jednou taky stanete.

Správcem vašich osobních údajů je Martin Kronika

Správcem osobních údajů je Martin Kronika, Šeděnkova 14, Opava 74707, IČO: 09623019, který provozuje webové stránky martin.kronika.one. Správce vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Vybírá také další zpracovatele, které ke zpracování využívá.

Jaké údaje zpracovávám a proč

Vaše osobní údaje zpracovávám především proto, abych vám mohl poskytovat co nejkvalitnější obsah a posílat věci zdarma. Jednotlivé důvody zpracování:

  • E-mailové kampaně a newslettery

Jste čtenářem: E-mailem vám mohu zaslat novinky či bezplatné kurzy, ke kterým jste se přihlásili. Zpracovávám váš e-mail, sleduji na co klikáte v e-mailu a jaké typy e-mailů ode mne otevíráte za účelem lepšího výběru obsahu, který by vás mohl zajímat.

Jste zákazníkem: Zpracovávám váš e-mail, sleduji na co klikáte v e-mailu a jaké typy e-mailů od mne otevíráte za účelem přímého marketingu – zasílání obchodního sdělení. Pokud jste již mým zákazníkem, zasílám vám novinky z důvodu oprávněného zájmu, který u vás důvodně předpokládám.

  • Soutěže a giveaways

Pokud se účastníte nějaké mé soutěže, zpracovávám váš e-mail pouze za účelem kontaktování v případě výhry. Po skončení soutěže váš kontaktní údaj z databáze odstraním, pokud mi explicitně nepotvrdíte souhlas se zasíláním dalších e-mailů.

  • Poskytování služeb, plnění obchodní smlouvy a vedení účetnictví

Pokud jste mým zákazníkem, zpracovávám z důvodu plnění smlouvy (např. zaslání přihlašovacích informací do online kurzu, zanesení do účetnictví) tyto vaše osobní údaje: fakturační údaje a e-mail.

Osobní údaje zpracovávám po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu nebo poslední objednávky.

Předávání osobních údajů třetím osobám

 Vaše údaje zpracovává správce Martin Kronika.

Abych mohl měřit, jak se vám na mém blogu líbí, kde trávíte nejvíce času a kam klikáte, používám další poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace. Jsou to:

Google – Google Analytics pomocí měřícího kódu

Facebook – FB Pixel pomocí měřícího kódu.

Jak mne můžete kontaktovat

 Ať už na mne máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete mne kontaktovat na e-mailové adrese: mkronikaphoto@gmail.com

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii

 Vaše data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

 Vaše data jsou u mne v bezpečí. Přijal jsme technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu a zabezpečil jsem vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mne prostřednictvím e-mailu: mkronikaphoto@gmail.com

Máte právo na informace, které si právě teď čtete.

Díky právu na přístup mne můžete kdykoliv vyzvat a do 30 dnů doložím, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsem vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc rád pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mne, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Jsem povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydám.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 29.9.2020